สรุปนำเสนอสไลด์รวม 30-03-2560

สรุปผลงาน นำเสนอ นพ นพ.สสจ สไลด์รวม 30-มีนาคม-2560

สรุปผลงาน นำเสนอ  นพ.สสจ. สไลด์รวม  
และ เฉพาะนำเสนอ  30-มีนาคม-2560

ดาวน์โหลด ที่นี่  >=   ไฟล์แนบรวม 242 slide 
>= ไฟล์เฉพาะนำเสนอ 96 slide  >= ไฟล์รวมทั้งหมด